Поръчки

Оферта

Изготвянето на ценова оферта се извършва след дешифриране на мостри, или на базата на техническа документация, предоставена от клиента. Офертите на фирма Радина-М ООД важат един месец. В тях се указва срока на изработка, който започва да тече след авансово плащане на 50% от стойността на поръчката.

Срокове

Сроковете на изпълнение се съобразяват с изискванията на клиента и зависят от сложността на детайлите и натоварването на производствените мощности. Фирма Радина-М ООД извършва бързи и експресни услуги, за които времето на изпълнение и надценките се съгласуват с клиента.

Документация

Всички документи, изготвени от фирма Радина-М ООД на хартиен или електронен носител, като чертежи, изчисления на технически параметри, измервния и др. остават нейна собственост и се съхраняват в архив. При желание от страна на клиента могат да му бъдат предоставени срещу заплащане.

Гаранции

Фирма Радина-М ООД дава функционална гаранция за произведените от нея резервни части в потвърждение на това, че са спазени всички изисквания на техническата документация, изготвена от изпълнителя, или предоставена от клиента.

Издаване на готова продукция

Клиентите получават готови детайли след цялостно заплащане на поръчката. Издаването става франко склада на фирма Радина-М ООД, освен ако не са уговорени други условия. Възможна е и доставка с куриер срещу наложен платеж.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА - ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА

Моля, въведете данни за обратна връзка
(полетата, отбелязани с * са задължителни)

 

Можете да добавите до 10 вида детайли

Няма добавени детайли