Цилиндрични зъбни колела

Цилиндрични зъбни колела - зъбофрезоване

Цилиндично зъбно колело - зъбофрезовано
модул: от 0.1 до 24
външни размери: от 5 до 1600 mm
точност: DIN 3962/67 до 7
Цилиндричните зъбни колела могат да бъдат изработени с прави и наклонени зъби. Изработваме и цилиндрични зъбни колела с шевронни зъби (рибя кост).

Цилиндрични зъбни колела - зъбошлифоване

Цилиндично зъбно колело - зъбошлифовано
модул: от 1.5 до 12
външни размери: от 50 до 500 mm
точност: DIN 3962/67 до 6 (5)
ъгъл на наклона: 0 - 45°

Венец зъбен с вътрешни зъби - зъбодълбане

Зъбен венец с вътрешни зъби
модул: от 0.5 до 16
външни размери: от 20 до 1200 mm
точност: DIN 3962/67 до 7

Партньори

Модул Бяла

ТУ Пловдив

Рудов Дизайн

.

Европейски проекти

РАДИНА-М ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-2113-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начална дата 06.07.2020 г.


Cертифицирана по ISO