Добре дошли на страниците на фирма Радина - М ООД

Фирма Радина-М ООД Пловдив е специализирана в проектиране и изработка на всички видове зъбнопрофилни детайли. В производствената гама се включват зъбни колела и венци, детайли с вътрешни и външни шлици, рейки, преговащи валове, шнекове и голямо разнообразие от механични възли. Ремонтната дейност обхваща дефектоване, изработка и монтаж на резервни части за диференциали, планетарни и червячни редуктори, скоростни кутии, зъбни помпи и др. На базата на натрупания опит се предлагат и консултантски услуги. Разработените за нуждите на фирмата компютърни програми дават възможност за бързо и точно изчисление на параметрите и геометрията на зъбните колела. Качеството на изработените детайли се контролира с помощта на тестови уреди за определяне точността на изпълнение.

Продукти

Цилиндрични зъбни колела с прави и m = 24, da = 1600 mm
наклонени зъби до m = 20, da = 1000 mm
Конусни зъбни колела с прави зъби до m = 30, da = 1600 mm
и криволийнейни зъби до m = 16, da = 900 mm
Верижни зъбни колела до t = 2", dp = 25.4 mm
Винтови зъбни предавки до m = 12, da = 800 mm
Хипоидни зъбни предавки до m = 16, da = 900 mm
Червячни зъбни предавки до m = 16, da = 1200 mm
Шнекове до L = 1250 mm

Основни дейности

Производство

Цялостна изработка на единични и серийни детайли и механични възли.

Услуги

Зъбонарязване на детайли, ремонт на механични предавки, консултантска и търговска дейност.

Обхват

  • хранително-вкусова и тютюнева промишленост;
  • дървообработваща, хартиена и печатарска промишленост;
  • селскостопански и пътностроителни машини;
  • автомобили, автобуси и автокранове;
  • рудодобивна и леярска промишленост;
  • металообработващи машини.

Аварийни поръчки

При аварийни ситуации фирма Радина-М ООД Пловдив изпълнява спешни поръчки, при които се извършва незабавно дефектоване, изготвяне на техническа документация и пренасочване на мощности и ресурси за изработване на детайлите във възможно най-кратки срокове.

Партньори

Модул Бяла

ТУ Пловдив

Рудов Дизайн

.

Европейски проекти

РАДИНА-М ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-2113-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начална дата 06.07.2020 г.
.
РАДИНА - М ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-4340-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с основна цел осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начална дата 20.08.2021 г.


Cертифицирана по ISO