За нас

История

ЕТ Радина е основана през 1991 година. Нейното развитие се опира на дългогодишния опит в областта на приложната механика на доц. д-р инж. Марин Памукчиев, преподавател в Русенския Университет, а по-късно и в Технически Университет София - филиал Пловдив. Значителен брой студенти, дипломанти и докторанти са използвали производствената база за своето обучение, след което са станали част от инженерните кадри на фирмата.

През 1997 година е регистрирана фирма Радина-М ООД. В нея се осъществява цялостен производствен цикъл - дешифриране параметрите на детайлите, механична и термична обработка и довършителни операции. Изпълняват се както единични бройки, така и серии от детайли. Ремонтните дейности включват дефектоване на механични възли, изработка на резервни части и монтаж. Контролът на техническите параметри се осъществява с помощта на наличните тестови уреди. Предлаганите консултантски услуги могат да се извършват в производствената база на фирмата или на място във всички райони на страната.

През 2008 година Радина-М ООД въведе система за управление на качеството, а през 2012 получи сертификат в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2008. Освен на българския пазар фирмата изнася своята продукция в страни от Европейския съюз и в съседни държави извън съюза.

От 1997 г. Радина-М ООД развива рекламна дейност и извършва обширна гама от услуги, свързани с външна реклама, дизайн и изработка на табели, рекламни пана и билбордове. Фирмата има постоянно участие в проектирането и дизайна на панаирни изложби и изработка на фасадни решения.

Производствени мощности

Производствената база на фирма Радина-М ООД е разположена на собствен терен и разпределена на механичен, зъбообработващ и монтажен участък, които включват:

  • универсални фрезови и стругови машини - ФУ 321, FSS 315, струг С11 МВ, струг С13 МВ, инструментална фреза;
  • вертикално пробивни фрезови машини с ЦПУ - РВ001;
  • зъбофрезови и зъбодълбачни машини - 5K324А, 5K328, ОНА12А, 5А140, 5А250, 53А80, 53А50, 525, 5В150, 53А30, Dowding, шлиценарезна машина HECКERT;
  • специализирани машини - щос HOV63, зъбошевинговална машина 5702, протегляща машина 7А623;
  • плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни, зъбошлифовъчни и инструментално заточни машини – центрови и безцентрови шлайф, резбови шлайф, зъбошлайф 5А841, вътрешно-шлифовална машина SOI-10;
  • измервателни и тестови машини - контролно-обкатна машина, еволвентомер Klingelnber PFS 600;

Партньори

Модул Бяла

ТУ Пловдив

Рудов Дизайн

.

Европейски проекти

РАДИНА-М ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-2113-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начална дата 06.07.2020 г.
.
РАДИНА - М ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-4340-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с основна цел осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начална дата 20.08.2021 г.


Cертифицирана по ISO