За нас

История

ЕТ Радина е основана през 1991 година. Нейното развитие се опира на дългогодишния опит в областта на приложната механика на доц. д-р инж. Марин Памукчиев, преподавател в Русенския Университет, а по-късно и в Технически Университет София - филиал Пловдив. Значителен брой студенти, дипломанти и докторанти са използвали производствената база за своето обучение, след което са станали част от инженерните кадри на фирмата.

През 1997 година е регистрирана фирма Радина-М ООД. В нея се осъществява цялостен производствен цикъл - дешифриране параметрите на детайлите, механична и термична обработка и довършителни операции. Изпълняват се както единични бройки, така и серии от детайли. Ремонтните дейности включват дефектоване на механични възли, изработка на резервни части и монтаж. Контролът на техническите параметри се осъществява с помощта на наличните тестови уреди. Предлаганите консултантски услуги могат да се извършват в производствената база на фирмата или на място във всички райони на страната.

През 2008 година Радина-М ООД въведе система за управление на качеството, а през 2012 получи сертификат в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2008. Освен на българския пазар фирмата изнася своята продукция в страни от Европейския съюз и в съседни държави извън съюза.

От 1997 г. Радина-М ООД развива рекламна дейност и извършва обширна гама от услуги, свързани с външна реклама, дизайн и изработка на табели, рекламни пана и билбордове. Фирмата има постоянно участие в проектирането и дизайна на панаирни изложби и изработка на фасадни решения.

Производствени мощности

Производствената база на фирма Радина-М ООД е разположена на собствен терен и разпределена на механичен, зъбообработващ и монтажен участък, които включват:

  • универсални фрезови и стругови машини - ФУ 321, FSS 315, струг С11 МВ, струг С13 МВ, инструментална фреза;
  • вертикално пробивни фрезови машини с ЦПУ - РВ001;
  • зъбофрезови и зъбодълбачни машини - 5K324А, 5K328, ОНА12А, 5А140, 5А250, 53А80, 53А50, 525, 5В150, 53А30, Dowding, шлиценарезна машина HECКERT;
  • специализирани машини - щос HOV63, зъбошевинговална машина 5702, протегляща машина 7А623;
  • плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни, зъбошлифовъчни и инструментално заточни машини – центрови и безцентрови шлайф, резбови шлайф, зъбошлайф 5А841, вътрешно-шлифовална машина SOI-10;
  • измервателни и тестови машини - контролно-обкатна машина, еволвентомер Klingelnber PFS 600;

Партньори

Модул Бяла

ТУ Пловдив

Рудов Дизайн

Cертифицирана по ISO